Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Hot Widget

random/hot-posts

Ad Code

Recent posts

View all
Chat với Gemini AI của Google trên Terminal Shell
Hệ thống cảnh báo "Alert Manager" trên Grafana phiên bản mới
Thay đổi themes Powershell với Oh-my-posh và config gợi ý command trên Windows
Tạo và phân quyền cho user account RBAC trên Kubernetes
Lựa chọn chuẩn Cipher mong muốn trong Apache2
Không cho phép user sudo truy cập root bằng "sudo -i" và chặn sử dụng một số file bin
Xây dựng hệ thống Login đăng nhập bảo mật cho Elasticsearch và Kibana bằng X-Pack
Hướng dẫn config ProxyPass đến HTTPS trong Apache2
Xây dựng hệ thống CDN cache S3 bằng Cloudfront kết hợp Cloudflare
Truy cập server Linux trên AWS khi bị đánh mất SSH Key bằng Session Manager