Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts
Showing posts with the label TricksLinuxShow all
Lựa chọn chuẩn Cipher mong muốn trong Apache2
Không cho phép user sudo truy cập root bằng "sudo -i" và chặn sử dụng một số file bin
Hướng dẫn config ProxyPass đến HTTPS trong Apache2
Hướng dẫn fix lỗi "Error: Failed to download metadata for repo 'AppStream': Cannot prepare internal mirrorlist: No URLs in mirrorlist" trên Centos
Cài đặt aws-vault trên ubuntu, wsl và config gpg trên user không có quyền sudo
Sử dụng nhiều tài khoản Git trong cùng một máy với SSH Key
Hướng dẫn fix lỗi Permission denied (publickey) của ssh
Tắt yêu cầu mật khẩu khi sử dụng lệnh sudo cho tài khoản thường trên Linux
Hướng dẫn chuyển đổi file đuôi ppk đến id_rsa và ngược lại cho việc sử dụng SSH Linux
Zsh kết hợp tmux thay thế terminal nhàm chán mặt định tốt nhất hiện nay
Tạo Script tự động sync với Git Repo trên Ubuntu và quản lý script services bằng pm2
Tạo và sử dụng alias command và remote desktop sử dụng remmina command trên Linux
Xây dựng Mail Proxy Server sử dụng HAProxy trên linux
Hướng dẫn tạo service để Sync data xây dựng backup trên Linux bằng rsync và inotify, git
Hướng dẫn fix lỗi Read-only file system và permission denied trên ubuntu
Bật Remote VNC Server trên Ubuntu 16 và 18 với Terminal
Hướng dẫn chỉnh lại file cmsshell.sh trong OpenCMS để sử dụng trên Ubuntu
Hướng dẫn sử lỗi Ubuntu bị mất driver Internet Netplan.io không thể try cập mạng
Hướng dẫn xây dựng Repository của Flutter cài đặt cái gói Pub Pakage bằng Pub Server trên Linux
Hướng dẫn tạo và chạy file Script như là một services cho Linux