Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts
Showing posts with the label ContainerShow all
Công cụ đơn giản để connect tới Nodes trong Kubernetes
Tạo và phân quyền cho user account RBAC trên Kubernetes
Phần 3: Hướng dẫn cài đặt K8S Dashboard GUI trên Node Master
Phần 2: Cài đặt Kubernetes xây dựng Cluster và build App bằng file yaml cơ bản trên Ubuntu
Phần 1: Hướng dẫn cài và quản lý Kubernetes Cluster với Rancher version 2.3.8 trên Ubuntu
Hướng dẫn viết Docker Compose để xây dựng API Gateway với Kong và quản lý Kong bằng giao diện với Konga