Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts
Showing posts with the label ProgrammingShow all
Chat với Gemini AI của Google trên Terminal Shell
Hướng dẫn tạo service để Sync data xây dựng backup trên Linux bằng rsync và inotify, git
Tìm từ trong một file và chèn hoặc thay thế chữ đó trong ubuntu với sed
Chạy và thực thi script bash shell trên nhiều máy Ubuntu với vòng lập for và pssh
Kiểm tra link web có bị die hoặc 404 hay không bằng JavaScript
Thêm code chống Copy bài viết cho Blogger đơn giản dễ dàng nhất
Bật và thêm mô tả tìm kiếm giúp tăng SEO cho Blogger
Xử lý sự kiện trong HTML bằng JavaScript
Hướng dẫn tạo trang chờ lấy link trên Blogger
Hướng dẫn tạo file tự động cài đặt SQL Server 2016 bằng AutoIT
Một số thủ thuật lấy giá trị file chọn bằng chuột Batch Script
Một số Macro hữu ích trong AutoIT
Chặn và chèn link nguồn bài viết khi người khác Copy bài cho Blogger, Wordpress
Tạo Chatbox, Live Chat Facebook cho Blogger, Wordpress
Comment nhiều dòng trong Bash Shell Script
Expect command ‎và làm thế nào để‎ Auto điền password vào shell scripts
So sánh và kiểm tra trong Bash shell
Sử dụng 7z thực hiện code Multi Extract File
Batch CMD xóa tất cả Password được lưu trong Windows Credential Manager
Cấu trúc chương trình C#