Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts
Showing posts with the label LinuxShellShow all
Công cụ đơn giản để connect tới Nodes trong Kubernetes
Chat với Gemini AI của Google trên Terminal Shell
Hướng dẫn tạo service để Sync data xây dựng backup trên Linux bằng rsync và inotify, git
Tìm từ trong một file và chèn hoặc thay thế chữ đó trong ubuntu với sed
Chạy và thực thi script bash shell trên nhiều máy Ubuntu với vòng lập for và pssh
Comment nhiều dòng trong Bash Shell Script
Expect command ‎và làm thế nào để‎ Auto điền password vào shell scripts
So sánh và kiểm tra trong Bash shell
Bash Shell cơ bản cho người khởi đầu tìm hiểu ngôn ngữ hệ thống Unix