Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts
Showing posts with the label DevOpsShow all
Xây dựng CUDOS, KPI, CID cho hạ tầng multi Organization để tối ưu hoá chi phí Billing AWS
Công cụ đơn giản để connect tới Nodes trong Kubernetes
Hệ thống cảnh báo "Alert Manager" trên Grafana phiên bản mới
Tạo và phân quyền cho user account RBAC trên Kubernetes
Hướng dẫn config ProxyPass đến HTTPS trong Apache2
Xây dựng hệ thống CDN cache S3 bằng Cloudfront kết hợp Cloudflare
Truy cập server Linux trên AWS khi bị đánh mất SSH Key bằng Session Manager
Xây dựng hệ thống send mail trên AWS với SES service
Hướng dẫn tạo trigger webhook Jenkins trên Github
Hướng dẫn redirect trong nginx-ingress kubernetes và rewrite có điều kiện
Tạo Basic Auth cho Nginx Ingress trên Kubernetes
Service tạo pull secrets với AWS, Azure, GCR, Docker Private Registry cho Kubernetes
Tạo CDN Cloudflare cho S3 AWS để giảm chi phí khi sử dụng
Hướng dẫn cách chia nhỏ config file Krakend ra để dễ dàng quản lý
Các Jobs trong Jenkins duplicate khi build "Extending with Shared Libraries" và cách khắc phục
Hướng dẫn xây dựng "Shared Libraries" để có thể update Jenkinsfile, giúp mở rộng dễ hơn
Hướng dẫn di chuyển các storage cloud qua lại với nhau, khác account
Hướng dẫn tạo Alert cho Grafana gửi đến Telegram
Hướng dẫn cài đặt Nginx Ingress và Cert Manager sử dụng Let's Encrypt cho Kubernetes
Gia hạn và tạo mới lại certificate cho kubernetes khi hết hạn