Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts
Showing posts with the label ToolsLinuxShow all
Công cụ đơn giản để connect tới Nodes trong Kubernetes
Chat với Gemini AI của Google trên Terminal Shell
Cài đặt và sử dụng Pritunl VPN để thực hiện VPN đến môi trường AWS Private trên Ubuntu
Xây dựng sftp web connect và setting sftp cho linux
Cài đặt XRDP trên Ubuntu để thực hiện Remote Desktop từ Windows đến Linux
Phần 3: Xây dựng Mail Zimbra Server trên Ubuntu và kết nối với Active Directory
Phần 2: Cài đặt Jira Server cho Ubuntu Server và kết nối đến Windows Server AD 2016
Phần 1: Hướng dẫn xây dựng Gitlab Local trên Ubuntu và kết nối LDAP trên Windows Server 2016
Hướng dẫn xây dựng phần mềm giám sát và tắt mở service trên một hoặc nhiều máy ubuntu
Hướng dẫn cài đặt Snipe IT trên Ubuntu phần mềm quản lý tài sản cho IT
Hướng dẫn cài đặt Book Stack trên Ubuntu phần mềm quản lý Guide Docs
Hướng dẫn cài đặt và cập nhật phần mềm quản lý nội dung OpenCMS từ 9.5 đến 11.0.1 trên Ubuntu
Hướng dẫn xây dựng Cloud Server riêng bằng NextCloud trên Ubuntu
Hướng dẫn cài đặt PHP cho Ubuntu 18.04 và chuyển đổi giữa các Version PHP khác nhau
Hướng dẫn cài đặt Magento2 cho Ubuntu và Debian
Hướng dẫn cài đặt Symfony trên Ubuntu Offline không cần chạy với Github
Xây dựng hệ thống giám sát mạng Nagios Core bằng NRPE trên Ubuntu
Docker Basic 2: Cài đặt Docker CE cho Ubuntu và một số command trong Docker
Cài đặt SonarQube bằng Image của Docker trên Ubuntu Server
Hướng dẫn cài đặt JDK và Set Environment JAVA cho Ubuntu