Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Hướng dẫn cài đặt Magento2 cho Ubuntu và Debian

Keyword: How to install magento2 on Ubuntu and Debian
Magento là mã nguồn mở lớn nhất của ngôn ngữ PHP và sử dụng trình hướng đối tượng quen thuộc mà ta vẫn luôn thấy trên .Net là MVC (Model - View - Controller), được dùng để phát triển các trang web PHP dành cho thương mại điện tử khá phổ biến
Hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn cài đặt nó trên Ubuntu và Debian, để bắt đầu thực hiện ta cần cài đặt các vấn đề sau:
  1. Máy chủ Apache2 cho môi trường Ubuntu
  2. Nền PHP để load trang web Magento lên
  3. Sau đó thực hiện cài đặt Magento
Ok không nói dài dòng nữa chúng ta cùng nhau thực hiện từng bước nào, ta thực hiện chạy câu lệnh update nó
sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y
Sau khi đã Update thành công thì chúng ta thực hiện cài đặt Apache2 nào
sudo apt-get install apache2
Truy cập thử localhost để biết xem máy chủ Apache2 đã hoạt động tốt hay không nhé, do mình đang remote install magento cho user nên mình sẻ truy cập vào địa chỉ IP của anh ấy để check
Khi hiển thị như vậy nghĩa là ổn rồi đấy, bây giờ các bạn thực hiện cài đặt PHP nào chạy các câu lệnh sau
sudo apt-get install php7.2-fpm php7.2-common php7.2-gd php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-intl php7.2-xsl php7.2-mbstring php7.2-zip php7.2-bcmath php7.2-soap php7.2-opcache
Ở đây là mình sử dụng PHP 7.2 nhé nên check lại xem có đúng là PHP 7.2 không check bằng lệnh sau
php -v
Chạy tiếp các câu lệnh cấu hình PHP 7.2 sau:
sudo sed -i "s/memory_limit = .*/memory_limit = 768M/" /etc/php/7.2/fpm/php.ini
sudo sed -i "s/upload_max_filesize = .*/upload_max_filesize = 128M/" /etc/php/7.2/fpm/php.ini
sudo sed -i "s/zlib.output_compression = .*/zlib.output_compression = on/" /etc/php/7.2/fpm/php.ini
sudo sed -i "s/max_execution_time = .*/max_execution_time = 18000/" /etc/php/7.2/fpm/php.ini
Tiếp đến là Download composer.phar về để thiết lập composer php
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
Bây giờ chúng ta check xem PHP hoạt động ổn không bằng việc tạo 1 trang PHP để truy cập bằng cách
sudo vi /var/www/html/infophp.php
và chèn đoạn code sau vào trong file.php đó
<?php phpinfo( ); ?>
Check như hình nghĩa là php đã ổn rồi đấy, chúng ta tới phần tiếp theo là dựng database lên nào, nếu trong máy bạn đã có database thì không cài thêm thằng này, ví dụ như nếu máy bạn đang cài đặt và sử dụng mysql-server và mysql-client thì không cần cài thêm 2 thằng này đâu, mình chỉ hướng dẫn cho máy chưa có mysql thôi.
sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client
Restart service:
sudo systemctl restart mariadb.service
sudo systemctl enable mariadb.service
Sau đó thiết lập tạo và dựng tài khoản MySQL
sudo mysql_secure_installation
Nó sẻ hiện ra các vấn đề sau và bạn bắt đầu thực hiện từng vấn đề lựa chọn như mình nhé
Enter current password for root (enter for none): Enter
Set root password? [Y/n]: y
New password: Type your password
Re-enter new password: Type your password
Remove anonymous users? [Y/n]: y
Disallow root login remotely? [Y/n]: n
Remove test database and access to it? [Y/n]:  y
Reload privilege tables now? [Y/n]:  y
Thực hiện tạo User mysql và database:
sudo mysql -u root -p
CREATE DATABASE magento2;
CREATE USER 'magetouser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'root';
GRANT ALL ON magento2.* TO 'magetouser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'root' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
Như bạn đã thấy ở trên magetouser nghĩa là user của mình tạo và root chính là password của mình còn magento2 là database, ok bây giờ chúng ta tới bước khá quang trọng ở đây đó là clone git magento2 từ github về
sudo git clone https://github.com/magento/magento2.git /var/www/html/magento2
Còn nếu công ty bạn chặn github thì có thể truy cập link sau:"https://github.com/magento/magento2.git" tải nó về giải nén tại đường dẫn trên nhé /var/www/html/
Như hình trên là mình đã có magento2 sau khi tải về rồi đấy, tiếp tục cấp quyền cho nó:
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/magento2/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/magento2/
Truy cập vào thư mục magento2 vừa mới tải về và chạy câu lệnh:
sudo composer install
Như các bạn đã thấy như hình quá trình cài đặt của magento2 đang thực hiện, thấy đến đây là mình cảm giác mừng rồi đó vì nó gần như đã hoàn thành 90% rồi, sau khi đã xong bước cài đặt các bạn thực hiện restart lại service của Apache2 để chạy Magento2 nhé
sudo systemctl restart apache2.service 
Cái này là khi mình chưa restart service nên nó hiện lỗi sau
 Sau khi khởi động lại service thì mọi thứ lại khác
Nếu như trong quá trình cài đặt Page mà bạn thấy lỗi thế này nghĩa là các thư mục đó cần có quyền
 Nên Show Details ra và truy cập vào đó cấp quyền nhé ví dụ như sau
sudo chmod -R 777 * .
Chúc các bạn thành công !
Nguồn: itblognote.com

Post a Comment

0 Comments