Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Tạo Basic Auth cho Nginx Ingress trên Kubernetes

Keywords: How to create Basic Auth for Nginx Ingress on Kubernetes

Basic Auth ở ngoài đã dễ rồi, mà basic auth của thằng k8s lại càng dễ hơn, không tin ư, các bạn làm theo mình là thấy được liền thôi, chắc hẳng nhiều anh em đã biết rõ basic auth là gì rồi đúng không nào ?, tuy nó không bảo mật cao siêu gì lắm, nhưng với 1 lớp security như vậy cũng ngăn chặn nhiều thứ rồi đấy, vậy bây giờ làm như thế nào trên k8s đây? thì hôm nay mình sẻ hướng dẫn cho các bạn làm được điều đó

Đầu tiên chúng ta cần phải tạo file auth trước đã

htpasswd -c auth pharmacity
Sau khi đã tạo thành công rồi nó sẻ tạo ra 1 file có tên là auth, thì lúc này chúng ta thực hiện tạo một file secret tại namespace mà chứa đựng service bạn muốn nó có Basic Auth
kubectl create secret generic basic-auth --from-file=auth -n your-namespace
Phần này chú ý khúc namespace vì nếu khác đi namespace thì coi như service của bạn không thể thấy được file secret và không gọi được, sau đó thực hiện chỉnh sửa code tại ingress lại là ok, vào phần annotations thêm vào những cái này cho mình
kubernetes.io/ingress.class: "nginx"
cert-manager.io/cluster-issuer: "letsencrypt"
nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "true"
nginx.ingress.kubernetes.io/auth-type: basic
nginx.ingress.kubernetes.io/auth-secret: basic-auth
nginx.ingress.kubernetes.io/auth-realm: 'Authentication Required'
Sau khi đã thêm 3 đoạn code màu xanh mà mình đã tô ở phía trên, build lại là coi như xong rồi đó

Post a Comment

0 Comments