Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Hướng dẫn xây dựng Repository của Flutter cài đặt cái gói Pub Pakage bằng Pub Server trên Linux

Keyword: How to create Pub Server Repository to install Pub Package for Flutter
Flutter là gì ? khi bắt đầu vào bài viết này của mình thì các bạn đã hiểu được nó là gì rồi đúng không nên mình chỉ sẻ nói sơ qua thôi, nó giống với Android SDK của google vậy nhưng tại sao người ta không dùng SDK của google mà lại tạo thêm thằng flutter này để làm gì ?
Thật ra nó có thế mạnh của nó nên người ta mới cần và sử dụng nó được, đơn giản là nó hổ trợ trên đa nền tảng nghĩa là dành cho cả IOS và Android chứ không đờn thuần là mõi Android như Google không, mà quên hôm nay mình đang hướng dẫn các bạn dựng Server Repo của Pub như Nexus Repo mà, lại đi nói ngoài chủ đề nhiều quá rồi haha, thôi bắt đầu luôn nào, chúng ta cần phải cần một máy Linux ở đây mình chạy trên Ubuntu thực hiện Install Pub Dart SDK vào bằng các câu lệnh sau
sudo apt-get update
sudo apt-get install apt-transport-https
sudo sh -c 'wget -qO- https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | apt-key add -'
sudo sh -c 'wget -qO- https://storage.googleapis.com/download.dartlang.org/linux/debian/dart_stable.list > /etc/apt/sources.list.d/dart_stable.list'
Sau đó thực hiện cài đặt Dart SDK:
sudo apt-get update
sudo apt-get install dart
Hoặc cài đặt phiên bản dev release của Dart SDK bằng câu lệnh sau, nếu đã dùng cách trên cài dart rồi thì không cần sử dụng cái dưới này mà tốt nhất nên lướt qua là xong
sudo sh -c 'wget -qO- https://storage.googleapis.com/download.dartlang.org/linux/debian/dart_unstable.list > /etc/apt/sources.list.d/dart_unstable.list'
sudo apt-get update
sudo apt-get install dart
Tiếp tục set biến môi trường (Environment) cho Dart bằng 2 câu lệnh sau
export PATH="$PATH:/usr/lib/dart/bin"
echo 'export PATH="$PATH:/usr/lib/dart/bin"' >> ~/.profile
Sau khi thực hiện cài đặt Pub ở phía trên xong ta thực hiện tải Pub Server từ github và cài đặt nó
git clone https://github.com/dart-lang/pub_server.git
cd pub_server
pub get
dart example/example.dart -d /tmp/package-db
pub publish
Mõi lần muốn sử dụng nó các bạn chỉ cần sử dụng câu lệnh sau vào trong project của mình là được
export PUB_HOSTED_URL=http://localhost:8080
Giả sử bạn muốn change port mặc định 8080 của nó thành một port khác để tiện quản lý và tránh trùng lập thì có thể truy cập vào Example
Và thay đổi giá trị IP lẫn Port của nó trong file example.dart tại các vị trí sau
parser.addOption('host', abbr: 'h', defaultsTo: 'localhost');
parser.addOption('port', abbr: 'p', defaultsTo: '8080');
localhost sẻ thay đổi là IP của máy Server hiện tại và Port 8080 thì thay đổi theo ý mình, ví dụ như sau
Tiếp theo các bạn tham khảo bài viết sau để tạo services cho nó vì như bạn biết câu lệnh dart example/example.dart -d /tmp/package-db sẻ run trên terminal, tạo service giúp mọi thứ tiện lợi hơn
Xem lại: https://www.itblognote.com/2019/12/huong-dan-tao-va-chay-file-script-nhu.html
Nguồn tham khảo:
  1. https://pub.dev/packages/pub_server
  2. https://dart.dev/get-dart
Viết bài: itblognote.com

Post a Comment

0 Comments