Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Code tạo banner quảng cáo banner chạy dọc 2 bên web - Blogspot

Code tạo banner quảng cáo banner chạy dọc 2 bên web - Blogspot
Code tạo banner quảng cáo banner chạy dọc 2 bên web - Blogspot.Hướng dẫn tạo quảng cáo trượt 2 bên trang web.Code tạo banner quảng cáo banner chạy dọc 2 bên website.Javasrcipt quảng cáo chạy 2 bên trang web.Code tạo banner quảng cáo banner chạy dọc 2 bên web - Blogspot khi kéo chuột xuống thì nó chạy theo

Xin chia sẻ đến các bạn hay làm web-blogspot đang có nhu cầu tạo banner quảng cáo, Code này khá tiện lợi vì khi gặp màn hình vuông (độ phân giải 768x1024) thì banner sẽ không bị chèn vào trong gây khó chịu vướng víu mà nó sẽ tự mất đi, nhưng chỉ những ai sử dụng màn hình dài mới thấy được quảng cáo. Và code này đã fix cho nằm im và chạy dọc rất êm ái ko chạy giựt giựt gây nhức mắt cho người dùng


Code tạo banner quảng cáo banner chạy dọc 2 bên web - Blogspot Fix đứng
  • Đối với Blogspot
    B1- Đăng nhập vào Blog
    B2- Vào bố cục (Layout)
    B3- Chọn Thêm tiện ích (add widget)
    B4-Tạo một widget HTML\Javascripts và chèn vào đoạn code bên dưới :
  • Còn đối với website thì bạn chỉ cần  thêm phần code dưới lên trên thẻ đóng </body>  ( Chú ý: các bạn thay đổi phần chữ màu đỏ theo ý thích của bạn nhé )

 <div id="left_ads_float">
        <a href="Link đường dẫn" target="_blank"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYMxcrrmEde3eWdGRdlG8v-NS9e5hNnoqcpDaisGy0p5-LjMI_noQHn6j5BbufJmt8EkMysWLxJr4KEodpQgBeiY6cdoAto31pNcBXsWEoUuQ3_EXbVOrGprp3QMV-u2sM7oPqi0cwww4/s1600/fptarena1.png" width="120" /></a>
    </div>
    <div id="right_ads_float">
       <a href="Link đường dẫn" target="_blank"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYMxcrrmEde3eWdGRdlG8v-NS9e5hNnoqcpDaisGy0p5-LjMI_noQHn6j5BbufJmt8EkMysWLxJr4KEodpQgBeiY6cdoAto31pNcBXsWEoUuQ3_EXbVOrGprp3QMV-u2sM7oPqi0cwww4/s1600/fptarena1.png" width="120" /></a>
    </div>
<style>
#left_ads_float
{
    bottom:24px;
    left: 10px;
    position:fixed; }
#right_ads_float
{
    bottom:24px;
    right: 10px;
    position:fixed;
}
</style>
var vtlai_remove_fads=false;
function vtlai_check_adswidth()
    {
        if(vtlai_remove_fads)
        {
            document.getElementById('left_ads_float').style.display='none';
            document.getElementById('right_ads_float').style.display='none';
            return;
        }else if(document.cookie.indexOf('vtlai_remove_float_ads')!=-1)
        {
            vtlai_remove_fads=true;
            vtlai_check_adswidth();
            return;
        }
        else
        {
            var lwidth=parseInt(document.body.clientWidth);
            if(lwidth<1110)
            {
                document.getElementById('left_ads_float').style.display='none';
                document.getElementById('right_ads_float').style.display='none';
            }
            else
            {
                document.getElementById('left_ads_float').style.display='block';
                document.getElementById('right_ads_float').style.display='block';
            }
            setTimeout('vtlai_check_adswidth()',10);
        }
    }
</script>
   
Cách tạo Banner quảng cáo trượt dọc 2 bên cho blogspot / website

- Dạng này là dạng 2 banner ở 2 bên web. Khi kéo chuột xuống sẽ có hiệu ứng 2 banner trượt theo khi kéo chuột xuông

Cách làm như sau

Đối với website: Bạn chỉ cần thêm phần code dưới lên trên thẻ đóng </body>

Đối với Blogspot
B1- Đăng nhập vào Blog
B2- Vào bố cục (Layout)
B3- Chọn Thêm tiện ích (add widget)
B4-Tạo một widget HTML\Javascripts và chèn vào đoạn code bên dưới :

<div id="divAdRight" style="DISPLAY: none; POSITION: absolute; TOP: 0px">     
<a href="http://bittuot.blogspot.com/"><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYMxcrrmEde3eWdGRdlG8v-NS9e5hNnoqcpDaisGy0p5-LjMI_noQHn6j5BbufJmt8EkMysWLxJr4KEodpQgBeiY6cdoAto31pNcBXsWEoUuQ3_EXbVOrGprp3QMV-u2sM7oPqi0cwww4/s1600/fptarena1.png" width="125" /></a>
</div>    
<div id="divAdLeft" style="DISPLAY: none; POSITION: absolute; TOP: 0px">    
<a href="http://bittuot.blogspot.com/"><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYMxcrrmEde3eWdGRdlG8v-NS9e5hNnoqcpDaisGy0p5-LjMI_noQHn6j5BbufJmt8EkMysWLxJr4KEodpQgBeiY6cdoAto31pNcBXsWEoUuQ3_EXbVOrGprp3QMV-u2sM7oPqi0cwww4/s1600/fptarena1.png" width="125" /></a>    
</div>
    
<script>    
    function FloatTopDiv()    
    {    
        startLX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)-LeftBannerW-LeftAdjust , startLY = TopAdjust+80;    
        startRX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)+MainContentW+RightAdjust , startRY = TopAdjust+80;    
        var d = document;    
        function ml(id)    
        {    
            var el=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];    
            el.sP=function(x,y){this.style.left=x + 'px';this.style.top=y + 'px';};    
            el.x = startRX;    
            el.y = startRY;    
            return el;    
        }    
        function m2(id)    
        {    
            var e2=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];    
            e2.sP=function(x,y){this.style.left=x + 'px';this.style.top=y + 'px';};    
            e2.x = startLX;    
            e2.y = startLY;    
            return e2;    
        }    
        window.stayTopLeft=function()    
        {    
            if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)    
                var pY =  document.documentElement.scrollTop;    
            else if (document.body)    
                var pY =  document.body.scrollTop;    
             if (document.body.scrollTop > 30){startLY = 3;startRY = 3;} else  {startLY = TopAdjust;startRY = TopAdjust;};    
            ftlObj.y += (pY+startRY-ftlObj.y)/16;    
            ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);    
            ftlObj2.y += (pY+startLY-ftlObj2.y)/16;    
            ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);    
            setTimeout("stayTopLeft()", 1);    
        }    
        ftlObj = ml("divAdRight");    
        //stayTopLeft();    
        ftlObj2 = m2("divAdLeft");    
        stayTopLeft();    
    }    
    function ShowAdDiv()    
    {    
        var objAdDivRight = document.getElementById("divAdRight");    
        var objAdDivLeft = document.getElementById("divAdLeft");      
        if (document.body.clientWidth < 1000)    
        {    
            objAdDivRight.style.display = "none";    
            objAdDivLeft.style.display = "none";    
        }    
        else    
        {    
            objAdDivRight.style.display = "block";    
            objAdDivLeft.style.display = "block";    
            FloatTopDiv();    
        }    
    }
</script>    
<script>    
document.write("<script type='text/javascript' language='javascript'>MainContentW = 1000;LeftBannerW = 125;RightBannerW = 125;LeftAdjust = 5;RightAdjust = 5;TopAdjust = 10;ShowAdDiv();window.onresize=ShowAdDiv;;<\/script>");    

</script>

Phần bạn cần tùy chỉnh code

Post a Comment

0 Comments