Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Code popup thông báo xuất hiện chỉ 1 lần khi vào trang web blogspot

Code popup thông báo xuất hiện chỉ 1 lần khi vào trang web blogspot
Code popup xuất hiện chỉ 1 lần khi vào trang web blogspot. Hướng tạo popup thông báo,banner quảng cáo xuất hiện chỉ 1 lần khi vào trang web blogspot.

Hôm nay Yuki sẽ hướng dẫn các bạn tạo code tạo popup thông báo hay banner thông báo,quảng cáo...chỉ lần đầu tiên vào website không xuất hiện thêm nữa khí vào đọc các bài viết khác nhau để không gây khó chịu cho người dùng


Code popup thông báo xuất hiện chỉ 1 lần khi vào trang web blogspot

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Thêm đoạn code sau lên trên thẻ đóng </head>

 <link rel="stylesheet" href="https://sites.google.com/site/tessssssssblog/popup.css" />
<!-- <script type="text/javascript" src="jquery-1.4.4.min.js"></script> -->
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://seovnpro.googlecode.com/files/popup.js"></script>


<script type="text/javascript" >
    jQuery.noConflict();      /* dòng chống conflict jquery */
    jQuery(window).load(function() {
        if(document.cookie.indexOf("adf") == -1) /*  Bỏ dòng này thì nó hiện thông báo liên tục mỗi khi mở web lên rất là phiền  */
        {
            document.cookie = "popunder1=adf";
            jQuery('#myModal').bittuotblog(jQuery('#myModal').data());
        }
    });
</script>

Bước 2: Bạn thêm đoạn code sau lên trên thẻ đóng </body>

<div id="myModal" class="modal">
<img src="link ảnh cảu bạn" />
<a class="close-modal">X</a>
</div>
Chú ý: Thay phần  <img src="link ảnh cảu bạn cần hiển thi" />   bằng hình ảnh của bạn nhé. Bạn có thể thay nó bằng đoạn text thông báo túy ý cũng dc
- Còn đối với đoạn này: <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script> bạn có thể bỏ đi nếu nó không chạy thì có thể do bị xung đột jquery hoặc javascript.

Post a Comment

0 Comments