Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Hướng dẫn sửa lỗi 500 PHP MyAdmin

Lỗi: Error 500 PHP MyAdmin


Sửa Lỗi:
B1: 
Sudo vi /usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php
B2: Sử dụng ? hoặc dấu \ để tìm đến thông tin đoạn bug (count($analyzed_sql_results)
|| (count($analyzed_sql_results[‘select_expr’] == 1)
B3: Thay đổi nó thành
|| (count($analyzed_sql_results[‘select_expr’]) == 1
B4: Sau khi edit xong -> save lại -> restart service:
sudo service apache2 restart

Post a Comment

0 Comments