Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Share file với quyền user truy cập bằng Samba trên Linux

Samba là gì ?

Samba là dịch vụ của hệ điều hành Linux, chạy trên nền giao thức SMB (Server Message Block) cho phép chia sẻ file hệ thống, máy in với các máy tính chạy Windows. SMB là giao thức được các hệ điều hành của Microsoft sử dụng để chia sẻ dữ liệu qua mạng.
Để bắt đầu thực hiện ta cần cài samba cho Ubuntu hoặc Kali Linux của chúng ta bằng câu lệnh:
sudo apt-get update
sudo apt-get install samba
Tiếp theo để an toàn trong quá trình sử dụng chúng ta nên backup cấu hình default của Samba bằng câu lệnh sau
truy cập vào thư mục chứa samba và thực hiện backup bằng câul ệnh
cd /etc/samba
sudo cp smb.conf smb.conf.bk
Ta sử dụng gedit hoặc vim để thực hiện chỉnh sửa file smb.conf
sudo gedit /etc/samba/smb.conf
sudo vi /etc/samba.smb.conf
Tìm dòng lệnh sau trong file smb.conf
[printers]
   comment = All Printers
   browseable = no
   path = /var/spool/samba
   printable = yes
   guest ok = no
   read only = yes
   create mask = 0700

#Ta sẻ thêm đoạn này vào
#FileShare:
[FileShare]  
  comment = Windows 10 to Ubuntu
  path = /media/DATA/FileShare
  browseable = yes
  writable = yes
  printable = no
  valid users = thanhphatit 
  available = yes
  public = yes
  writable = yes
Thực hiện tiếp đặt Password cho User connect đến samba ở đây mình chọn user thanhphatit mình sẻ dùng lệnh
sudo smbpasswd -a "tên user của bạn"
Thực hiện restart lại services và khởi động lại hệ thống Windows
sudo service smbd restart
Để samba có thể chạy cùng hệ thống ta thực hiện lệnh sau:
systemctl enable smbd
Nguồn: itblognote.com

Post a Comment

0 Comments