Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Cài đặt SSH cho Windows 10 để thực hiện Remote SSH từ Linux

Keyword: Install Open SSH for Windows, Remote from Linux to Windows by CMD
Có rất nhiều cách để thực hiện Remote từ Linux đến máy tính Windows PC của chúng ta, bằng Remina hoặc Rdesktop v.v nhưng mình ở đây sẻ hướng dẫn bạn sử dụng Console để remote đến CMD của Windows với mình thì sử dụng dòng lệnh là tốt nhất
Để thực hiện ta bắt đầu trên máy Windows 10 bằng cách mở hộp thoại PowerShell với quyền Administrator ( Run as administrator ) và thực hiện chạy các dòng lệnh màu xanh và đỏ sau:
Get-WindowsCapability -Online | ? Name -like 'OpenSSH*' 

# This should return the following output:
Name : OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0
State : NotPresent
Name : OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0
State : NotPresent
Tiếp đến chạy dòng lệnh sau:
# Install the OpenSSH Client
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0 

# Install the OpenSSH Server
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0 
# Both of these should return the following output:
Path     :
Online    : True
RestartNeeded : False
Còn nếu muốn Unistall OpenSSH thì thực hiện lệnh:
# Uninstall the OpenSSH Client
Remove-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0

# Uninstall the OpenSSH Server
Remove-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0
Tiếp tục bạn cần mở các Service và Port Firewall ( Tường lửa ) để có thể SSH đến máy Windows từ Linux
Start-Service sshd
# OPTIONAL but recommended:
Set-Service -Name sshd -StartupType 'Automatic'
# Confirm the Firewall rule is configured. It should be created automatically by setup. 
Get-NetFirewallRule -Name *ssh*
# There should be a firewall rule named "OpenSSH-Server-In-TCP", which should be enabled 
Vậy là các bạn đã thực hiện xong phần cài đặt SSH cho Windows rồi đấy, giờ thì vào Linux để Test SSH xem đã hoạt đông chưa nha
Vậy là đã thành công rồi đấy, nhập Pass là connect đến CMD của Windows 10 rồi, việc còn lại các bạn phải học và am hiểu về CMD thì mới có thể thực hiện Remote bằng Console được. 
Nguồn: itblognote.com

Post a Comment

0 Comments