Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

CEH 17: Buffer Overflow lỗi tràn bộ đệm

Buffer Overflow hay BoF là lỗi tràn bộ đệm, có nguyên nhân gần giống với tình huốn tấn công SQL injection khi người dùng hay hacker cung cấp các biến đầu vào hay dữ liệu vượt quá khả năng xử lý của chương trình làm cho hệ thống bị treo dẫn đến từ chố dịch vụ (DoS) hay có khả năng bị các hacker lợi dụng chèn các chỉ thị trái phép nhằm thực thi các đoạn mã nguy hiểm từ xa. Có hai dạng lỗi tràn bộ đệm là stack-based và heapbased.


Post a Comment

0 Comments