Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Phân quyền chmod 777 và 775, 755 là gì và một số lưu ý khi phân quyền tối cao trên Linux

Keyword: Chmod 777 and 755,775, What are they ?
Cũng như với Windows ta có phân quyền ở phần MCSA mình đã giới thiệu rõ, thì với Ubuntu, Linux cũng có phân quyền trong hệ thống, mở đầu bài thì minh xin khuyến khích các bạn sử dụng 775 hoặc 755 và giảm sử dụng 777 bởi lẻ tránh một số trường hợp không tốt xảy ra
 1. chmod chính là thao tác thay đổi các quyền sau:
  • "Read" (Đọc): Viết tắt là "r", và được biểu diễn bằng số 4.
  • "Write" (Ghi / Chỉnh sửa): Viết tắt là "w", và được biểu diễn bằng số 2.
  • "Execute" (Thực thi): Viết tắt là "x", và được biểu diễn bằng số 1.
 2. chmod cùng lúc thay đổi quyền hạn trên các File/thư mục với các đối tượng sau:
  • "Owner": Chủ sở hữu của File/thư mục.
  • "Group": Nhóm mà Owner là thành viên.
  • "Public / Others/ Everybody": Những người còn lại.
 3. Ở đây mình chọn chmod = 755 để phân tích cho các bạn hiểu là:
 • 7 = 4 + 2 + 1: Người sở hữu thư mục có quyền đọc thư mục (read); chỉnh sửa thư mục (write); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute);
 • 5 = 4 + 0 + 1: Những người cùng nhóm chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute)
 • 5 = 4 + 0 + 1: Những người còn lại chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute)
Không giống như MCSA của Windows mình thấy phân quyền trên Ubuntu dễ hiểu hơn nhiều ấy chứ, chúc các bạn thành công và đừng quên là sử dụng 775 thay cho 777 nha vì mình biết nhiều bạn sẻ quen với thói quen việc sử dụng 777 đi bởi lẽ khi bạn thực hiện lệnh 777 thì đồng nghĩa với việc bạn trao full quyền cho tất cả User trong cùng 1 Group là 1 dễ dẫn đến xóa File lung tung, cái thứ 2 với 777 nghĩa là mọi người điều có thể xóa file bạn, vì thế đừng nên nghịch dại nhé !

Post a Comment

0 Comments