Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Lấy tên device của ổ đĩa trên ubuntu và debian

Keyword: Get name device on Ubuntu and Debian
Đối với những người bình thường với nhu cầu sử dụng Ubuntu cơ bản thì mình nghĩ bài viết này sẻ không cần thiết với các bạn nhưng với những anh em muốn học tập code script shell thì nó lại khá hữu ích đấy, nhưng dù là vì điều gì đi nữa thì mình nghĩ mục đích chung của tất cả các bạn là bổ xung thêm kiến thức của chính bản thân mình.
Bắt đầu thực hiện luôn nào
ls ( hiển thị các phân vùng riêng lẻ )
# ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda1
ls ( chỉ đĩa và bỏ qua phân vùng )
# ls /dev/sd*[a-z]
/dev/sda
fdisk
# fdisk -l 2>/dev/null |awk '/^Disk \//{print substr($2,0,length($2)-1)}'
/dev/xvda
hoặc bạn có thể sử dụng df để giải quyết như sau
$ df
/dev/sda1   230467740 37314652 181422912 18% /
udev        10240     0   10240  0% /dev
tmpfs      5599420     0  5599420  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdb1   961303548 130106540 782342500 15% /media/Data
..
Nếu bạn chỉ muốn liệt kê các đĩa được gắn, bạn có thể lọc đầu ra bằng grep, ví dụ:
$ df | grep '^/dev'
/dev/sda1   230467740 37314752 181422812 18% /
/dev/sdb1   961303548 130106540 782342500 15% /media/Data
hoặc bạn muốn chỉ hiện tên
$ df | grep -o '^/dev[^ ]*' 
/dev/sda1
/dev/sdb1
xuất ra theo loại device ví dụ ở đây mình xuất ra device với định dạng là ntfs
$ df --type=fuseblk | grep -o '^/dev[^ ]*'
/dev/sda1 
hoặc cũng có thể sử dụng lsblk
$ lsblk -dp | grep -o '^/dev[^ ]*'
/dev/sda
/dev/sdb
 Nguồn: itblognote.com

Post a Comment

0 Comments