Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Hướng dẫn trỏ đến Nexus Repository Local Server để lấy file cho Atlassian Jira

Keyword: How to get file on server Nexus Repository Local for Atlassian Jira
Cũng như các bạn biết, Nexus Repository Manager là một Server Local trung gian để lấy dữ liệu của maven, v.v cho các Dev mà không qua Server trực tuyến, ở đây tại sao mình nói là trung gian bởi lẽ nó sẻ lấy qua Server Nexus của chúng ta, nếu trên Server Nexus không tồn tại file đó thì nó sẻ tự download về Server việc này tránh mất thời gian và dung lượng khi download trực tuyến
Nhưng mình ở đây không phải để hướng dẫn các bạn về Nexus mà mình hướng dẫn các bạn cách thực hiện trỏ Jira về đường dẫn Nexus của mình, tránh Jira lấy file từ bên ngoài, nên vì thế các bạn có thể tham khảo tiếp về Nexus từ google nhé, thế thực hiện bằng cách nào ?
Các bạn truy cập vào /home/{folder profile của các bạn}/.m2 tại đây các bạn chỉnh sửa file setting.xml còn nếu không có file này thì đành lòng tạo file setting.xml bằng cách download file setting.xml về và đặt vào đường dẫn ở trên
Nhớ là chỉnh sửa lại file setting.xml bởi lẽ mình đang trỏ về server nexus của mình, bạn thực hiện chú ý và thay đổi như sau
http://repo.adobe.com/nexus/content/groups/public/
http://nexus-repo.local.sutrix.com:8081/repository/maven-public/ 
Sau đó thay thế bằng link của Server Nexus của các bạn
Nguồn: itblognote.com

Post a Comment

0 Comments