Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Báo cáo đồ án nghiên cứu các giải thuật tìm kiếm Heuristic


Trong ngành khoa học máy tính một giải thuật tìm kiếm là một thuật toán lấy đầu vào là một bài toán và trả về kết quả là một lời giải cho bài toán đó, thường là sau khi cân nhắc giữa một loạt các lời giải có thể. Hầu hết các thuật toán được nghiên cứu bởi các nhà khoa học máy tính để giải quyết các bài toán đều là các thuật toán tìm kiếm tập hợp tất cả các lời giải có thể đối với một bài toán được gọi là không gian tìm kiếm thuật toán thử sai (brute-force search) hay các thuật toán tìm kiếm "sơ đẳng" không có thông tin sử dụng phương pháp đơn giản nhất và trực quan nhất trong khi đó, các thuật toán tìm kiếm có thông tin sử dụng Heuristics để áp dụng các tri thức về cấu trúc của không gian tìm kiếm nhằm giảm thời gian cần thiết cho việc tìm kiếm.

Post a Comment

0 Comments