Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Sưu tầm Key của Microsoft Visual Studio, SQL Server, Windows Server

Keyword: List Key Microsoft Visual Studio, SQL Server, Windows Server,... 
Chắc hẳng tất cả các bạn ai cũng biết đến những thằng ở trên rồi đúng không, biết nên mới tìm tới đây để lấy key chứ hehe, nên mình chả cần nói gì thêm bởi lẻ dài dòng quá cũng không tốt, mình sẻ chia sẻ luôn ở phía dưới

Key VMWare 10:
 • 1Z0G9-67285-FZG78-ZL3Q2-234JG
  4C4EK-89KDL-5ZFP9-1LA5P-2A0J0
  HY086-4T01N-CZ3U0-CV0QM-13DNU
  5U4GA-DQ09H-EZK48-YTAQP-83K79
  NU4FQ-DFH40-0ZA01-8A37K-32RKL
  HF0DA-FF086-VZ739-AA87H-236M4
  HF0A8-FMJ1P-1Z1U1-LK1N2-9AGKJ
  5A477-D3284-3ZUF0-2K154-23R0P
  MY47Y-2MK1M-6ZQC0-7J05M-8A60D
  5V6K2-29243-HZDV0-VVA76-93A2R
  NA28T-DR114-AZ9Z8-R1250-93U27
  MF4JG-4H3DK-NZ3L0-KHCNM-8AMNP
  NA6F3-2HKEM-6ZDF8-Q18N6-33DNN
  1Y2FZ-AHJ5H-6ZU09-DKA5M-82RQ7
  5U6KQ-6M240-LZMW1-U13N2-AAX7X
  HA4FW-8G052-DZ8Q0-U295P-83KLV
  5F4PK-42181-9ZXP9-T31Q6-1CVKM
  JY468-44L9M-DZ479-3UA72-CAKHR
  4F6Z5-80H42-FZ889-L007M-ACJJN
  5F6E9-DHL4J-HZ640-KLA70-8C0NN
Windows Server:
Windows Server 2008 Enterprise: MRB7H-QJRHG-FXTBR-B2Q2M-8WMTJ
Windows Server 2012:
 • DJN2D-2M42P-X96VJ-FVXXP-76B4Y
 • 67QKN-F7XRF-HXD86-R8668-TQ6PB
 • F2TNB-92CQ9-GFQRC-977DG-FVTPB
Visual Studio có 3 loại chính:
 • Community – Free Edition
 • Professional – Commercial Edition
 • Enterprise – Commercial Edition
Product Year Version Product Keys
Visual Studio 2019 2019 16.x Professional:
 • NYWVH-HT4XC-R2WYW-9Y3CM-X4V3Y
Enterprise:
 • BF8Y8-GN2QH-T84XB-QVY3B-RC4DF
Visual Studio 2017 2017 15.x Test Professional:
 • VG622-NKFP4-GTWPH-XB2JJ-JFHVF
Professional:
 • KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH
 • 4F3PR-NFKDB-8HFP7-9WXGY-K77T7
 • HMGNV-WCYXV-X7G9W-YCX63-B98R2
Enterprise:
 • NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QF
 • N2VYX-9VR2K-T733M-MWD9X-KQCDF
Visual Studio 2015 2015 14.x Professional:
 • HMGNV-WCYXV-X7G9W-YCX63-B98R2
Enterprise:
 • HM6NR-QXX7C-DFW2Y-8B82K-WTYJV
 • 2XNFG-KFHR8-QV3CP-3W6HT-683CH
Team Foundation Server:
 • PTBNK-HVGCM-HB2GW-MXWMH-T3BJQ
Visual Studio 2013 2013 12.x Professional:
 • XDM3T-W3T3V-MGJWK-8BFVD-GVPKY
Premium:
 • FBJVC-3CMTX-D8DVP-RTQCT-92494
Ultimate:
 • BWG7X-J98B3-W34RT-33B3R-JVYW9
Team Foundation Server:
 • MHG9J-HHHX9-WWPQP-D8T7H-7KCQG
Visual Studio 2012 2012 11.x Professional:
 • 4D974-9QX42-9Y43G-YJ7JG-JDYBP
Premium:
 • MH2FR-BC9R2-84433-47M63-KQVWC
 • FBJVC-3CMTX-D8DVP-RTQCT-92494
Ultimate:
 • YKCW6-BPFPF-BT8C9-7DCTH-QXGWC
 • RBCXF-CVBGR-382MK-DFHJ4-C69G8
 • YQ7PR-QTHDM-HCBCV-9GKGG-TB2TM
 • MMVJ9-FKY74-W449Y-RB79G-8GJGJ
 • YCFHQ-9DWCY-DKV88-T2TMH-G7BHP
Team Foundation Server:
 • BVGTF-T7MVR-TP46H-9Q97G-XBXRB
Visual Studio 2010 2010 10.x Professional/Ultimate (built-in or below):
 • YCFHQ-9DWCY-DKV88-T2TMH-G7BHP
Visual Studio 2008 2007 9.x Express: Not required Professional:
 • XMQ2Y-4T3V6-XJ48Y-D3K2V-6C4WT
 • WPX3J-BXC3W-BPYWP-PJ8CM-F7M8T
 • PYHYP-WXB3B-B2CCM-V9DX9-VDY8T
 • WPDW8-M962C-VJX9M-HQB4Q-JVTDM
Visual Studio 2005 2005 8.x Express: Not required Standard: Not required
Professional:
 • KGR3T-F2C26-RRTGT-D6DQT-QBBB3
Visual Studio 6.0 1998 6.x
 • 111-1111111
 • 0123456789
 • 1234567890
Microsoft SQL Server
SQL Server 2008 Developer Edition: PTTFM-X467G-P7RH2-3Q6CG-4DMYB
Enterprise Edition:
JD8Y6-HQG69-P9H84-XDTPG-34MBB
SQL Server 2008 R2 Developer Edition (32-bit): MC46H-JQR3C-2JRHY-XYRKY-QWPVM
Developer Edition (64-bit):
FTMGC-B2J97-PJ4QG-V84YB-MTXX8
Data Center Edition (32-bit):
PTTFM-X467G-P7RH2-3Q6CG-4DMYB
Data Center Edition (64-bit):
DDT3B-8W62X-P9JD6-8MX7M-HWK38
Enterprise Edition (32-bit):
R88PF-GMCFT-KM2KR-4R7GB-43K4B
Enterprise Edition (64-bit):
GYF3T-H2V88-GRPPH-HWRJP-QRTYB
Standard Version (32-bit):
CXTFT-74V4Y-9D48T-2DMFW-TX7CY
Standard Edition (64-bit):
B68Q6-KK2R7-89WGB-6Q9KR-QHFDW
Working Group Edition:
XQ4CB-VK9P3-4WYYH-4HQX3-K2R6Q
WEB Edition:
FP4P7-YKG22-WGRVK-MKGMX-V9MTM
SQL Server 2012 Enterprise Core Edition: FH666-Y346V-7XFQ3-V69JM-RHW28
Business Intelligence Edition:
HRV7T-DVTM4-V6XG8-P36T4-MRYT6
Developer Edition:
YQWTX-G8T4R-QW4XX-BVH62-GP68Y
Enterprise Server/CAL Edition:
748RB-X4T6B-MRM7V-RTVFF-CHC8H
Standard Edition:
YFC4R-BRRWB-TVP9Y-6WJQ9-MCJQ7
Web Edition:
FB3W8-YRXDP-G8F8F-C46KG-Q998F
SQL Server 2012 R2 Developer Edition: YQWTX-G8T4R-QW4XX-BVH62-GP68Y
SQL Server 2014 Web Edition: J9MBB-R8PMP-R8WTW-8JJRD-C6GGW
Standard Edition:
P7FRV-Y6X6Y-Y8C6Q-TB4QR-DMTTK
Developer Edition:
82YJF-9RP6B-YQV9M-VXQFR-YJBGX
Enterprise Edition:
27HMJ-GH7P9-X2TTB-WPHQC-RG79R
Enterprise Core Edition:
TJYBJ-8YGH6-QK2JJ-M9DFB-D7M9D
Business Intelligence Edition:
GJPF4-7PTW4-BB9JH-BVP6M-WFTMJ
SQL Server 2016 Enterprise Edition: MDCJV-3YX8N-WG89M-KV443-G8249
Enterprise Core Edition:
TBR8B-BXC4Y-298NV-PYTBY-G3BCP
Standard Edition:
B9GQY-GBG4J-282NY-QRG4X-KQBCR
Web Edition:
BXJTY-X3GNH-WHTHG-8V3XK-T8243

Post a Comment

0 Comments