Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts
Truy cập server Linux trên AWS khi bị đánh mất SSH Key bằng Session Manager
Xây dựng hệ thống send mail trên AWS với SES service
Hướng dẫn tạo trigger webhook Jenkins trên Github
Cài đặt và sử dụng Pritunl VPN để thực hiện VPN đến môi trường AWS Private trên Ubuntu
Tắt tính năng Run as administrator trên Windows cho một app chỉ định
Hướng dẫn fix lỗi "Error: Failed to download metadata for repo 'AppStream': Cannot prepare internal mirrorlist: No URLs in mirrorlist" trên Centos
Hướng dẫn redirect trong nginx-ingress kubernetes và rewrite có điều kiện
Tạo Basic Auth cho Nginx Ingress trên Kubernetes
Service tạo pull secrets với AWS, Azure, GCR, Docker Private Registry cho Kubernetes
Cài đặt aws-vault trên ubuntu, wsl và config gpg trên user không có quyền sudo